26.04.2017

Zaposlitveni sejem, 19.04.2017, Taverna, Koper

Z namenom promocije Splošne bolnišnice Izola in predstavitve poklicev, ki se zaposlujejo v zavodu, smo v sredo, 19.04.2017 sodelovali na zaposlitvenem sejmu, ki ga je organiziral Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v prostorih v prostorih Taverne na Pristaniški ulici v Kopru.

Na razstavnem prostoru je Splošna bolnišnica Izola izvajala sledeče aktivnosti:
– Predstavitev poklicev ter aktualnih prostih delovnih mest v zavodu.
– Promocija zdrave prehrane s postrežbo zdravih slaščic z recepti in »eko« jabolk.
– Delitev reklamnega gradiva vezanega na zdrav način prehranjevanja in življenja.
– Informiranje obiskovalcev in iskalcev zaposlitve.

Obiskovalci sejma so imeli tudi priložnost izpolniti »mini« anketo, kjer so izrazili več pohval za storitve in obravnavo, ki so jih bili deležni kot stranke/pacienti v naši bolnišnici. Pohvalili so tudi prijaznost osebja Splošne bolnišnice Izola ter izpostavili prijetno izkušnjo z zaposlenimi na recepciji zavoda, ORL dejavnosti in oddelka za ginekologijo in porodništvo. Pripombe so imeli izključno na čakalno dobo. Pohvalili so tudi sam izgled stojnice, predstavitev bolnišnice kot take, službo prehrane z dietoterapijo ter prijaznost pri informiranju in svetovanju glede možnosti zaposlitve v bolnišnici. To je zelo razveseljivo kar obenem tudi dokazuje, da so v globalnem poslovnem okolju poglavitni ključ za uspeh naše bolnišnice zadovoljni pacienti in zaposleni.

Pozitivne izkušnje iz podobnih dogodkov nakazujejo, da bi bolnišnica lahko na letnem nivoju organizirala tudi dan »odprtih vrat«.

Obenem bi se radi zahvalili vsem sponzorjem, ki so prispevali pri popestritvi naše ponudbe na razstavnem prostoru (po abecednem vrstnem redu): Automatic Servis d.o.o., Cembos d.o.o., KZ Agraria Koper z.o.o., Ljubljanske mlekarne d.d., Nacionalni inštitut za javno zdravje, Pitus d.o.o. in Skat d.o.o.

sponzorji

1

2