Oddelek medicinskih služb

mag. Edvina Gregorič, dr. med.

Predstojnica oddelka medicinskih služb

Tajništvo

+386 5 660 60 00