Oddelek medicinskih služb

Vivijana Snoj, dr. med.

Vodja dejavnosti patologije in citologije

mag. Edvina Gregorič, dr. med.

Predstojnica oddelka medicinskih služb

Vanja Pahor, mag. farm.

Vodja laboratorija za klinično kemijo in hematologijo

Tajništvo

+386 5 660 60 00