Oddelek za interno medicino

prim. Jani Dernič, dr. med.

Predstojnik oddelka za interno medicino

Hermina Kastelic, mag. zdr. neg.

Glavna medicinska sestra oddelka za interno medicino

Sani Kamenčić

Tajništvo oddelka za interno medicino
+386 5 660 65 08