Pohvale i žalbe

Ako nas želite pohvaliti, nešto nam predložiti, potaknuti nas ili savjetovati, molimo vas da to učinite.

Ako niste zadovoljni našim radom i smatrate da za liječenje nisu odabrana pravilna i dovoljno učinkovita sredstva ili smatrate da su prekršena etička načela, imate pravo podnijeti žalbu.

 

Osobni podaci

Podaci o pohvali ili žalbi

captcha

 

POSTUPAK ŽALBE

Pri rješavanju žalbi pacijenata njihove rodbine ili zakonskih zastupnika bolnica osigurava nadzor nad odnosom, stručnošću i kvalitetom rada zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih suradnika te nad adekvatnošću postupaka i organizacije rada.

Kod svake žalbe provest će se odgovarajući postupci za rješavanje žalbe. Prema pokazanoj potrebi provest će se i izvanredni stručni nadzor. Odgovor na vašu žalbu dobit ćete u roku od 30 dana.