Zaključna konferenca / Conferenza finale

Integriran pristop k izboljšanju nujne medicinske pomoči na čezmejnem območju

IntegrAid-color

Splošna bolnišnica Izola s partnerji vabi na ZAKLJUČNO KONFERENCO projekta IntegrAid,

ki bo v petek, 6. februarja 2015, ob 15:00 uri, v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu. Udeležba na konferenci je brezplačna, vendar je potrebna predhodna prijava preko spletnega obrazca. Program konference je na voljo v e-vabilu. Vljudno vabljeni!
Peter Golob in Katja Štrancar Fatur
programski in organizacijski odbor konference

Za morebitna dodatna vprašanja v zvezi z zaključno konferenco vam je na voljo:
Zavod Fontico
integraid@fontico.si
tel.: 00386 40 716 82800386 40 716 828

O projektu IntegrAid

Pred več kot pol stoletja, leta 1957, se je ob nizozemsko-nemški meji zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl mlad Nizozemec. Njegovo življenje bi tedaj lahko rešili, če bi ga lahko odpeljali v nemško bolnišnico, ki je bila oddaljena le nekaj sto metrov, namesto v 100 km splošna oddaljeno nizozemsko bolnišnico. Ta nesreča je botrovala pobudi za ustanovitev prve evropske čezmejne regije, ki je povezala Nemčijo in Nizozemsko. V izogib podobnim primerom Splošna bolnišnica Izola s partnerji v okviru projekta IntegrAid poglablja sodelovanje pri zagotavljanju urgentne medicinske pomoči na območju med Slovenijo in Italijo. Projekt preko poenotenega usposabljanja, z organizacijskimi spremembami in z uporabo novih tehnologij tlakuje pot do integriranih ukrepov za zagotovitev optimalne oskrbe življenjsko ogroženih pacientov na čezmejnem področju.

Pri projektu, ki ga sofinancira Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, poleg Splošne bolnišnice Izola, ki je vodilni partner, sodelujejo še Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zdravstvena domova Ilirska Bistrica in Sežana ter tri italijanske bolnišnice – Azienda U.L.S.S. n. 13 – Mirano – Dolo – Noale, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste” in Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Maria della Misericordia iz Vidma. Projekt se zaključuje februarja 2014.

 

Approccio integrato al miglioramento dell’assistenza medica di urgenza nell’area transfrontaliera

IntegrAid-color

L’ospedale generale Isola con i partner Vi invita cordialmente alla

CONFERENZA FINALE del progetto IntegrAid,

che si terrà venerdì 6 febbraio 2015, alle ore 15.00, nel Centro congressi Bernardin a Portorose.

La partecipazione è gratuita, ma richiede la registrazione preliminare tramite il modulo on-lineQui trovate l’invito ufficiale e il programma della conferenza. Siete cordialmente invitati!

Distinti saluti,
Peter Golob e Katja Štrancar Fatur
comitato per il programma e l’organizzazione della conferenza

Per maggiori informazioni riguardanti la conferenza, vi potete rivolgere a:
Fontico
integraid@fontico.si
telefono: 00386 40 716 82800386 40 716 828

Il progetto IntegrAid

Nell’anno 1957, vicino al confine tedesco-olandese, un giovane olandese perse la vita in un incidente stradale. Si sarebbe potuto salvare, se fosse stato trasportato all’ospedale tedesco, a qualche centinaio di metri, invece di percorrere 100 km per raggiungere l’ospedale olandese. Tale incidente contribuì all’idea di fondare la prima regione europea transfrontaliera che collegò la Germania e l’Olanda. Al fine di evitare tali situazioni, nell’ambito del progetto IntegrAid, l’Ospedale generale di Isola assieme ai partner, sviluppa la collaborazione nell’assicurare l’assistenza medica di urgenza nel territorio transfrontaliero tra la Slovenia e l’Italia. Attraverso una formazione unitaria con i cambiamenti organizzativi e nuove tecnologie, il progetto si propone di conseguire provvedimenti integrati per assicurare un’assistenza ottimale ai pazienti a rischio vita nella zona transfrontaliera.

Nell’ambito del progetto, cofinanziato dal Programma operativo transfrontaliero Slovenia-Italia 2007-2013, oltre all’Ospedale generale di Isola, in qualità di lead partner, partecipano il Centro clinico e universitario di Ljubljana, le Case della sanità di Ilirska Bistrica e Sežana e tre ospedali italiani – Azienda U.L.S.S. n. 13 – Mirano – Dolo – Noale, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste” e Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine.
Il progetto si concluderà a febbraio 2015.