E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III – M/Ž


Število prostih mest: 1

Čas trajanja zaposlitve:  določen čas, 12 mesecev

Število ur na teden: 40 ur

Povezava na ZRSZ