E037026 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI- M/Ž


Število prostih mest: 1

Čas trajanja zaposlitve:  določen čas, 12 mesecev

Število ur na teden: 40

Povezava na ZRSZ