Dodatna merila za uvrstitev na čakalni seznam

Splošna bolnišnica Izola je sprejela Akt o dodatnih merilih za uvrstitev na čakalni seznam na podlagi tretjega odstavka 7. člena Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18).

Z namenom zagotavljanja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave oziroma preprečevanja poslabšanja zdravstvenega stanja pacientov so določena dodatna merila za uvrstitev na čakalni seznam, za zdravstvene storitve:

 

Kriteriji za triažoDermatovenerološka dejavnost

Kriteriji za triažoPregled ščitnice – prvi (vključuje UZ ščitnice, ob indikaciji UZ vodeno tankoigelno biopsijo ščitnice)

Kriteriji za triažoOftalmološka dejavnost

Kriteriji za triažoAlgološki pregled prvi (protibolečinska ambulanta)

Kriteriji za triažoRevmatološki pregled prvi

 

Akt se po potrebi spreminja in dopolnjuje ter objavlja skladno z veljavno zakonodajo.