Samoplačniške storitve

Samoplačniško zdravljenje je namenjeno bolnikom, ki nimajo urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, tujcem in vsem, ki bi želeli krajšo čakalno dobo. Bolniki, ki bodo deležni samoplačniških storitev (v nadaljevanju »samoplačniki«) morajo pred vsako samoplačniško storitvijo podpisati soglasje, da so seznanjeni, da gre za samoplačniško storitev in da bodo poravnali stroške opravljenih storitev, po veljavnem ceniku.

V samoplačniški ambulanti predpisana zdravila in recept za očala ni možno izkoristiti v breme ZZZS, zato jih mora samoplačnik plačati sam.

Naročanje

Pacient, ki se želi naročiti na samoplačniško zdravstveno storitev, to lahko naredi na naslednji način:

Vsak dan med 10.00 in 12.00 uro pokliče na spodaj navedene telefonske številke ali pošlje elektronsko sporočilo na naslov, ki je naveden ob številki. Kontakti se razlikujejo glede na to, na katero storitev se pacient naroča. Ob naročilu pacient poda naslednja podatka:

  • vrsto željene samoplačniške storitve in
  • v kolikor želi, lahko navede zdravnika, pri katerem bi rad storitev opravil.

 

Tajništvo oddelka za kirurgijo
E: tajnistvo.krg@sb-izola.si
T: +386 5 660 64 11

Tajništvo oddelka za interno medicino
E: sani.kamencic@sb-izola.si
T: +386 5 660 65 08

Tajništvo oddelka za ginekologijo in porodništvo
E: narocanje.ginekologija@sb-izola.si
T: +386 5 660 67 01

Oddelek za pediatrijo
E: narocanje.pediatrija@sb-izola.si
T: +386 5 660 61 46

Dejavnost oftalmologije
E: narocanje.okulistika@sb-izola.si
T: +386 5 660 63 63

Dejavnost otorinolaringologije
E: narocanje.orl@sb-izola.si
T: +386 5 660 63 36

Dejavnost nevrologije
E: narocanje.nevrologija@sb-izola.si
T: +386 5 660 63 35

Dejavnost dermatologije
E: sani.kamencic@sb-izola.si
T: +386 5 660 65 08

Kardiorespiratorni kabinet
E: sani.kamencic@sb-izola.si
T: +386 5 660 65 08

Radiološki oddelek
E: narocanje.radiologija@sb-izola.si
T: +386 5 660 64 42

Endoskopski kabinet
E: sani.kamencic@sb-izola.si
T: +386 56606-377

Dejavnost anestezije in protibolečinske terapije
E: narocanje.anestezija@sb-izola.si
T: +386 5 660 64 68

Dejavnost nuklearne medicine in endokrinologije
E: narocanje.nuklearna@sb-izola.si
T: +386 5 660 61 61

Laboratorij
E: vanja.pahor@sb-izola.si
T: +386 5 660 62 67

Dejavnost citopatologije
E: vivijana.snoj@sb-izola.si
T: +386 5 660 62 71

Obveščanje

Vsak samoplačnik prejme obvestilo (po elektronski ali navadni pošti) na katerem je navedeno:

  1. Dan in ura pregleda, preiskave ali posega
  2. Točen kraj, kjer naj se zglasi na dan pregleda ali preiskave (ambulanta, laboratorij, oddelek ipd.)
  3. Zdravnik, ki ga bo pregledal oz. zdravil
  4. Potrebna navodila v zvezi s pregledom, posegom ali preiskavo

Pregledi, preiskave, posegi

Pregledi, preiskave in posegi za samoplačnike se izvajajo praviloma zunaj rednega delovnega časa (tj. popoldne ter ob sobotah in nedeljah) razen, kadar bi to pomenilo večje tveganje za zdravje bolnika (npr. obsežni operativni posegi).

Dokumentacija

Vsi samoplačniški pregledi in preiskave se dokumentirajo enako kot ne-samoplačniški pregledi in so na voljo za kasnejše pregledovanje in tiskanje. V dokumentaciji je plačnik storitve naveden kot »samoplačnik«.

Pravice

Glede pravic so samoplačniki izenačeni z bolniki, ki uveljavljajo zdravstvene storitve v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prednost imajo le za storitev na katero se samoplačništvo nanaša in se kaže v prednostni obravnavi.

Izvid

Po opravljenem pregledu, preiskavi ali posegu bolnik prejme pisni izvid z ugotovljenimi medicinskimi dejstvi praviloma takoj oz. najkasneje v petih delovnih dneh po opravljenem pregledu ali preiskavi oz. operaciji.

Plačilo storitev

Samoplačnik mora svoje finančne obveznosti poravnati na dan, ko je bila storitev opravljena. V primeru operativnega posega pa mora pacient poravnati finančne obveznosti pred posegom. V kolikor ima za storitev sklenjeno ustrezno nadstandardno zavarovanje, ki pokriva tudi opravljeno storitev v celoti pa z zagotovilom zavarovalnice, da bo krila predvidene storitve.

Pritožbe

Samoplačnik, ki ni bil zadovoljen s svojimi storitvami se lahko pritoži odgovorni osebi za pritožbe bolnikov v SB Izola (Gordana Peroša, DMS) ali varuhu pacientovih pravic.

Način plačila

Storitve v Splošni bolnišnici Izola  lahko opravite tudi preko police za sklenjena nadstandardna zavarovanja ali kot samoplačnik.

Če ste samoplačnik, vas prosimo, da imate zaradi lažje in točnejše pridobitve podatkov s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja, v primeru, da ste tuj državljan, pa morate s seboj obvezno prinesti veljaven osebni dokument in v primeru, če imate sklenjeno nadstandardno zavarovanje dokazilo o le tem in zagotivlo,  da zavarovalnica krije načrtovano storitev.

Vsak pacient, ki se odloči za kirurški poseg kot samoplačnik, po opravljenem pregledu po pošti prejme predračun za predvideni poseg. Na osnovi predračuna se odločite ali boste kirurški poseg ali nadaljnje diagnostično preiskave ali postopke opravili naši bolnišnici.

Storitve v Splošni bolnišnica Izola lahko poravnate z nakazilom na transakcijski račun št: IBAN SI56 0110 0603 0277 118 Banka Slovenije, BIC: BSLJSI2X ali na blagajni Splošne bolnišnice Izola v delovnem času. Plačilo lahko izvedete z gotovino ali pa s kreditinimi karticami Activa, Maestro, Mastercard, Visa ali American Expres.

Cene operativnih posegov veljajo za bolnike uvrščene v razred ASA 1 (brez resnih spremljajočih bolezni).

Za bolnike z resnimi spremljajočimi boleznimi (ASA2 in več) se cena določi individualno in je praviloma višja, bolniku se predloži predračun.

Za operacije in posege, ki niso vključene v obstoječe tabele, se cena določi individualno. Na podlagi priporočila vodje dejavnosti, v kateri se posamezna operacija ali poseg izvaja, se izda predračun, ceno pa potrdi direktor zavoda.

Na spletnih straneh Splošne bolnišnice Izola smo namenili prostor tudi posebnemu vodiču, kjer si boste lahko prebrali vse o možnostih samoplačniškega zdravljenja, ki je namenjeno bolnikom brez zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, tujcem in vsem, ki bi želeli krajšo čakalno dobo. Na istem mestu objavljamo tudi zadnji veljavni cenik samoplačniških storitev.