Donacije

Donatorska sredstva so pomemben vir prihodka, ki ga bolnišnica namenja za nakup medicinske opreme in pripomočkov ter za pridobivanje novih strokovnih znanj.

Pravne osebe lahko finančna sredstva darujejo na podlagi donatorske pogodbe, fizične osebe pa z direktnim nakazilom na podračun enotnega zakladniškega računa, odprtega pri Upravi za javne prihodke.

Številka računa : SI56 0110 0603 0277 118 z navedbo namena nakazila CHAR.

Informacije o donacijah lahko dobite tudi v finančno računovodski službi Splošne bolnišnice Izola.

Od leta 2011 do 2015:

 • VINAKOPER d.o.o.                         11.052,00 €
 • VINAKOPER d.o.o.                         10.230,00 €
 • VINAKOPER d.o.o.                         8.776,20 €
 • Stepančič Bruno s.p.                      1.169,09 €
 • GENOS d.o.o.                                  1.000,00 €
 • LUKA KOPER d.d.                            1.000,00 €
 • BANKA KOPER d.d.                         150,00 €
 • GEA MANAGMENT, d.o.o.           500,00 €
 • PITTAROSSO d.o.o.                        500,00 €
 • MANTEA, d.o.o.                             200,00 €
 • KUD Luka Koper                              40,00 €
 • FILKO, Filiput Darko s.p.                622,20 €

Leto 2016:

 • NOVA LJUBLJANSKA BANKA  d.d.                             9.233,00 €
 • FMM D.O.O.                                                                    229,99 €

Leto 2017:

 • PETROL d.d.                                    400,00 €
Vsem donatorjem se iskreno zahvaljujemo!!!