Organiziranost

Maja Turk

TAJNIŠTVO ZAVODA

Dušan Deisinger, dr. med.

V.d. strokovnega direktorja

Mag. Radivoj Nardin

Direktor zavoda

Mag. Dragica Blatnik, dipl. m. s.

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe

Loredana Mejak, dipl. upr. org.

Vodja zdravstvene administracije

Klavdija Koren, univ. dipl. ekon., preiz. rač.

Finančno računovodski odsek

Vera Savič, dipl. ekon.

Odsek za nabavo

Tea Jelačić, dipl. ekon. (UN)

Javna naročila

Mag. Nevenka Romih, univ. dipl. ekon.

Odsek za planiranje, razvoj in usmerjanje poslovanja

Mag. Mojca Tušek, univ. dipl. prav., spec. za menedž.

V. d. pomočnica direktorja za pravne zadeve

Marko Markežič

Vodja službe informatike in tehničnega vzdrževanja

Marina Rogić Eiletz, mag. farm.

Lekarna

Nives Rener, univ. dipl. ekon. QSM

Enota za kakovost

asist. dr. Mladen Gasparini, dr. med.

Predstojnik oddelka za kirurgijo

Dušan Deisinger, dr. med.

V.d. strokovnega direktorja

prim. Jani Dernič, dr. med.

Predstojnik oddelka za interno medicino

Alenka Stepišnik, dr. med.

Predstojnica oddelka za pediatrijo

asist. Peter Golob, dr. med.

Predstojnik oddelka Urgentni center Izola (UCI)

Vanja Pahor, mag. farm.

Vodja laboratorija za klinično kemijo in hematologijo

mag. Edvina Gregorič, dr. med.

Predstojnica oddelka medicinskih služb

Vivijana Snoj, dr. med.

Vodja dejavnosti patologije in citologije