Sodelavci

V UCI delajo predvsem specialisti iz Oddelka za kirurgijo in Oddelka za interno medicino. Po potrebi se v delo vključujejo tudi specialisti drugih strok. UCI ima lasten kader zdravstvene nege, ki je usmerjen v obravnavo urgentnega bolnika.