Strokovni izpiti

Ministrstvo za zdravje je Splošno bolnišnico Izola dne, 26. 11. 2015 z Odločbo o določitvi zdravstvenih zavodov, pri katerih opravljajo strokovne izpite zdravstveni delavci in sodelavci pripravniki s srednjo izobrazbo, pooblastilo za izvajanje strokovnih izpitov za poklice:

  • tehnik zdravstvene nege,
  • laboratorijski tehnik,
  • farmacevtski tehnik,
  • bolničar.

Izpiti potekajo vsak mesec, razen meseca avgusta.. Prijavo naslovite na Enoto za kadrovske in socialne zadeve, Splošna bolnišnica Izola,  Polje 40, 6310 Izola, s pripisom: “Strokovni izpiti”. Vlogi je potrebno priložiti overjeno fotokopijo zaključnega spričevala, list pripravništva in praktičnega usposabljanja ter potrdilo o plačilu stroškov izpita.

 

Obrazci in predpisi:

Program strokovnega izpita za poklic tehnik zdravstvene nege

 

Program za poklic bolničar-negovalec

Navodila prejmete pri kontaktni osebi:

Nataša Živec
E: natasa.zivec@sb-izola.si

 

Program za poklic laboratorijski tehnik

Navodila prejmete pri kontaktni osebi:

Klementina Berce, spec.med.biokem
E: klementina.berce@sb-izola.si

 

Program za poklic farmacevtski tehnik

Navodila prejmete pri kontaktni osebi:

Marina Rogić-Eiletz, mag. farm.
E:: marina.rogic@sb-Izola.si